Rodzaj administracji budowlanej

Rodzaj administracji budowlanej

W przypadku obiektów budowlanych dochodzi również do występowania czynności kontrolnych. Dzięki temu organy administracji architektoniczno budowlanej, nadzoru budowlanego, poprze wykonywanie zadań przedstawionych w przepisach prawa budowlanego mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, czyli właściciela i zarządcy obiektu budowlanego informacji, czy przedstawienia odpowiednich dokumentów. Mogą być one związane z świadczeniami o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu, jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, informacji na temat prowadzenia robót budowlanych, przekazywania obiektu budowlanego do użytkowania, użytkowania obiektu budowlanego. Tutaj organ administracji architektoniczno budowlanej i nadzoru budowanego, jeśli zauważa pewne wątpliwości, co do jakości wyrobów budowlanych, robót budowlanych, stanu technicznego obiektu budowlanego, jest w stanie nałożyć obowiązek dostarczenia technicznych ocen, czy ekspertyz. Osoba odpowiedzialna za to ponosi koszty, które są z tym związane. Odpowiedni porządek powinien występować w projekcie budowlanym, jak i robotami, które przedstawiają się na placu budowy. Muszą one dokładnie odpowiadać założeniom, które zostały przedstawione w projekcie. A mogą one dotyczyć wykorzystania odpowiednich materiałów budowlanych do obiektu budowlanego.