Jakość kontroli budowlanych

Jakość kontroli budowlanych

Zadaniem Rady Ministrów możemy zaliczyć rozpatrzenie obiektów i robót budowlanych związanych z organem pierwszej instancji, którym jest wojewoda. Starosta nie ma prawa powierzać gminom, sprawy z zakresu swojej właściwości jako organu administracji architektoniczno budowlanej. Posiadanie obeznania w takich działaniach jest dla nas bardzo skuteczne. Należy zaznaczyć, że takie organy mogą zdecydować się także na dokonanie pewnych kontroli obiektów budowlanych. Wydają się być one bardzo skuteczne. A wynika to przede wszystkim z faktu, że za ich pomocą szybko przekonujemy się o tym, jaki jest faktyczny stan techniczny budynku. Przekonujemy się, czy nie zagraża on zdrowiu mienia, czy ludzi. Jeśli byłoby takie zagrożenie, to właściciel, jak i zarządca budynku musieliby w tym kierunku poczynić odpowiednie kroki. A dotyczyłoby one poprawienia stanu technicznego budynku. Gdy problem jest za duży, nie jesteśmy w stanie usunąć takiej usterki, to obiekt budowlany nadaje się wtedy do całkowitej rozbiórki. Jeśli będziemy decydowali się na utworzenie pewnego obiektu budowlanego, to również musimy być przygotowanie na przeprowadzenie w nim odpowiednich kontroli budowlanych. Dzięki nim będzie można stwierdzić zgodność projektu, jak i jego wykonania z wymaganiami budowlanymi, które należy odpowiednio przestrzegać.