Przepisy prawa budowlanego

Przepisy prawa budowlanego

Obowiązkami organów administracji architektoniczno budowlanej, jak i nadzoru budowlanego możemy zaliczyć nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego. Tego typu prawo budowlanego dotyczy głównie warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia, w rozwiązaniach przyjętych we wszelkich projektach budowlanych, podczas wykonywania prac budowlanych, utrzymywania obiektów budowlanych, dotyczą one także zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ochrony środowiska, zgodności rozwiązań architektoniczno budowlanych z przepisami techniczno budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, stosowania wyrobów budowlanych, właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydawania decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą. Jednak my w całym tym postępowania również możemy wiele uczynić. Na przykład należy również zapewnić sobie nadzór wykonywanych inwestycji budowlanych. Możemy to uczynić samodzielnie, jak i z pomocą określonych specjalistów. Prawo budowlane powinno być uwzględnione na całym rynku nieruchomości. Dlatego podczas wykonywania projektu obiektu budowlanego również architekt musi uwzględniać zastosowania takiego prawa budowlanego. Dotyczy on wszelkich ustaleń, na temat projektu budowlanego.

[Głosów:1    Średnia:4/5]